O nama  |  Posao  |  Vesti  |  Studije slučaja  |  Business&IT  |

Aplikativni servisi

Integrisana poslovna aplikativna rešenja za upravljanje poslovanjem

Aplikativni servisi
u COMING-u

Digitalizovan biznis znači, pre svega, upotrebu naprednih poslovnih aplikacija. Za poslovanje, digitalizacija predstavlja promenu veću čak i od pojavljivanja interneta.

Upotrebom poslovnih aplikacija postiže se najviši nivo automatizacije poslovnih procesa: nema ponavljanja poslova, operativni troškovi svedeni su na minimum, poslovne funkcije su logički povezane, moguć je trenutni uvid u realno stanje poslovanja, automatizovana je komunikacija sa korisnicim, dobavljačima i ostalim trećim licima.

Značaj aplikativnih rešenja

Značaj aplikativnih rešenja ogleda se u funkcijama koje možete obezbediti za svoje poslovanje:

Podrška poslovnim procesima za upravljanje resursima kompanije

Računovodstveni procesi i izveštavanje (kontroling)

Sistemi za upravljanje prodajom i brigu o kupcu

Poslovni tokovi i upravljanje dokumentacijom

Analiza podataka, trendovi i podrška pri odlučivanju

Podrška za upravljanje resursima

Računovodstveni procesi i izveštavanje

Sistemi za upravljanje prodajom i podrška kupcu

Analiza podataka, trendovi i podrška u odlučivanju

Poslovni tokovi i upravljnje dokumentacijom

Poslovna rešenja koja nudimo
u cloud-u ili on premise varijanti:

Poslovna rešenja koja nudimo
u cloud-u ili on premise varijanti:

Kontaktirajte nas: