|  Vesti  |  Business&IT  |
Coming-logo-web
E E
Rešenja za bezbdenost
E E
Infrastruktura
E E
Upravljanje IT opracijama
E E
Aplikativna rešenja
E E
Infrastrukutra i workplace
E E
Radionice i obuke
E E
Menadžovane usluge

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Kontinuitet poslovanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Backup

E

Kubernetes backup

E

Oporavak u slučaju katastrofe

E

Udaljeni backup

E

DR u cloud-u

E

Office 365 backup

E

Arhiviranje

Private clud (Data centar)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Serverska infrastruktura

E

Sistemi za skladištenje podataka

E

HCI

E

Virtuelna infrastruktura

Mreža

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Enterprise mrežna infrastruktura

E

Bežične mreže

E

Bezbednost mreže

Hibridni cloud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

PAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SOC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

XDR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost podataka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Bezbednost korisnika i uređaja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Upravljanje ranjivostima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Web i aplikativna bezbednost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Isporuka aplikacija

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Bezbednost mreže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

E

Firewall nove generacije

E

Sandbox rešenja

E

Bezbednost cloud native aplikacija

Aplikativni servisi

Integrisana poslovna aplikativna rešenja za upravljanje poslovanjem

Sve agresivnije tržište zahteva visok nivo automatizacije i mobilnosti poslovanja, te prihvatanje savremenih poslovnih aplikacija postaje od vitalnog značaja za opstanak kompanije. Pitanje je trenutka kada će i mala i srednja preduzeća prepoznati značaj integrisanih poslovnih aplikativnih rešenja, čija je namena upravljanje poslovanjem.

Aplikativni servisi
u COMING-u

Digitalizovan biznis znači, pre svega, upotrebu naprednih poslovnih aplikacija. Za poslovanje, digitalizacija predstavlja promenu veću čak i od pojavljivanja interneta.

Upotrebom poslovnih aplikacija postiže se najviši nivo automatizacije poslovnih procesa: nema ponavljanja poslova, operativni troškovi svedeni su na minimum, poslovne funkcije su logički povezane, moguć je trenutni uvid u realno stanje poslovanja, automatizovana je komunikacija sa korisnicim, dobavljačima i ostalim trećim licima.

Značaj aplikativnih rešenja

Značaj aplikativnih rešenja ogleda se u funkcijama
koje možete obezbediti za svoje poslovanje:

Podrška poslovnim procesima za upravljanje resursima kompanije

Računovodstveni procesi i izveštavanje (kontroling)

Sistemi za upravljanje prodajom i brigu o kupcu

Poslovni tokovi i upravljanje dokumentacijom

Analiza podataka, trendovi i podrška pri odlučivanju

aplikativni-servisi

Ispod je drugi predlog gornje sekcije, gde je  sa desne strane umesto slike ubačen Hotspot sa objašnjenjima

Sve agresivnije tržište zahteva visok nivo automatizacije i mobilnosti poslovanja, te prihvatanje savremenih poslovnih aplikacija postaje od vitalnog značaja za opstanak kompanije. Pitanje je trenutka kada će i mala i srednja preduzeća prepoznati značaj integrisanih poslovnih aplikativnih rešenja, čija je namena upravljanje poslovanjem.

Aplikativni servisi
u COMING-u

Digitalizovan biznis znači, pre svega, upotrebu naprednih poslovnih aplikacija. Za poslovanje, digitalizacija predstavlja promenu veću čak i od pojavljivanja interneta.

Upotrebom poslovnih aplikacija postiže se najviši nivo automatizacije poslovnih procesa: nema ponavljanja poslova, operativni troškovi svedeni su na minimum, poslovne funkcije su logički povezane, moguć je trenutni uvid u realno stanje poslovanja, automatizovana je komunikacija sa korisnicim, dobavljačima i ostalim trećim licima.

Značaj aplikativnih rešenja

Značaj aplikativnih rešenja ogleda se u funkcijama koje možete obezbediti za svoje poslovanje:

Podrška poslovnim procesima za upravljanje resursima kompanije

Računovodstveni procesi i izveštavanje (kontroling)

Sistemi za upravljanje prodajom i brigu o kupcu

Poslovni tokovi i upravljanje dokumentacijom

Analiza podataka, trendovi i podrška pri odlučivanju

Podrška za upravljanje resursima

Računovodstveni procesi i izveštavanje

Sistemi za upravljanje prodajom i podrška kupcu

Analiza podataka, trendovi i podrška u odlučivanju

Poslovni tokovi i upravljnje dokumentacijom

Poslovna rešenja koja nudimo
u cloud-u ili on premise varijanti:

Poslovna rešenja koja nudimo
u cloud-u ili on premise varijanti: